CÉGTÖRTÉNET

IntelliMed főoldal / Cégtörténet

Az IntelliMed Hungária Kft. 2000. év végi létrejötte óta a cég töretlenül, dinamikusan fejlődik, árbevételünk folyamatosan nő. Széles egészségügyi relációjú kapcsolatrendszerrel rendelkezünk.

2017

Megrendelőink kérésére tovább folytatjuk a korábban általunk készített web-rendszerek modernizálását, kortárs, friss megjelenést adva nekik, egyúttal mobilbaráttá is téve őket.
Több szakmai társasági és iparági partnerünk számára is fejlesztettünk mobil-platformra applikációkat (iOS és Android)
Közel 40 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyertünk el a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében beadott pályázatunk révén. A 62 millió forint összköltségvetésű projekt célja egy Diabetológiai témájú telemedicina rendszer (GINOP-2.1.7-15-2016-00790 - Cukorbetegek Gondozását Támogató Online Rendszer - Táv-vizit, Diabetes terápiás területen) prototípusának kialakítása.

2016

Iparági partnereink bizalmát online marketing aktivitásunk hatékonyságában sok elnyert megbízás bizonyítja. Számos meglévő partnerünk ismeri fel a minőségi elektronikus kommunikáció egyre növekvő fontosságát; sorra kapjuk sok éve működő, általunk menedzselt web-rendszerek teljes vizuális megújítására a felkéréseket. (MLDT, MRE MST, MOK) Az MKT és MDT elektronikusan támogatott vezetőségválasztásában közreműködtünk. A Magyar Hypertonia Társaság koordinálásával a Richter szakmai közreműködésével kifejlesztettük a Hipertonia Terápiája, hiánypótló orvosi döntéstámogató applikációt iOS, Android és Windows Phone platformokra. Az IVSZ e-Health munkacsoport cselekvő tagjai vagyunk. Hangsúlyozottan szeretnénk az agilis szoftverfejlesztési metódusokat egyre több projectünkben alkalmazni. Átadásra került több Klinikán is az orvosi személyzet hatékony időmenedzselését támogató Azure alapú rendszerünk. Megújítottuk az immár többnyelvűvé vált saját web-oldalunkat is.

2015

Legnagyobb partnereinkkel való kapcsolatunk további erősítésén dolgozunk, többek között a fejlett tag és tagdíj nyilvántartó, illetve távbizonylat rendszerünk működésének finomhangolása, csiszolása történt meg, sikerrel. Kisebb projecteket is sikerrel zárunk, elkészítettük többek között a Magyar Sportorvos Társaság, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Ultrahang Szekció, Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság honlapját. Megújítottuk a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság, a Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány honlapját a mai kor kívánalmainak megfelelő modern megjelenésben. Átadtuk a Kardiológusok Társasága dedikált mobil-web verzióját. Számtalan online kommunikációs kampányt szerveztünk és valósítottunk meg sikerrel partnereink web-rendszereiben. A Magyar Orvosi Kamara és számos Orvos Szakmai Társaság közreműködésével általunk elindított KonzíliuMOK projectet elkötelezetten folytatjuk. Pályázati sikereink közül említésre méltó a Horizon 2020 keretprogram keretén belüli - közvetlen európai uniós - pályázatokon történő indulásra felkészítő, elnyert pályázati támogatás.

2014

Elkészült az SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére fejlesztett elektronikus orvosbeosztás rendszer, melyben a Klinikán dolgozó szakorvosok és rezidensek, illetve külsős munkatársak rögzíthetik napi rendes és ügyeleti beosztásukat, gyakorlat miatti távollétüket, szabadságukat, ezáltal a biztonságos betegellátáshoz szükséges létszám folyamatosan nyomon követhetővé, ellenőrizhetővé, előre tervezhetővé válik. Az alkalmazás elsősorban Microsoft alapú technológiákon nyugszik. A rendszer stabil működését az Azure felhőszolgáltatás biztosítja.
A rendszert megrendelte a SE ÁOK I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati KIlinika is.

Külpiacokra szeretnénk lépni: cégünk több mint 19,33 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében, a Mikro-, kis- és közép-vállalkozások piaci megjelenésének támogatása pályázat révén. A 38,67 millió forint összköltség-vetésű projekt célja a Társaság nemzetközi megjelenésének elérése, a nemzetközi versenyképesség bővítése.

2013

Elindítottuk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) országos adatfrissítési kampányát, tovább folytatjuk a Kamara online tag- és tagdíjnyilvántartó rendszerének fejlesztését. A MESZK megrendelte tőlünk kreditpont szerzésre alkalmas, online távoktatási rendszere kialakítását is, mely évi több mint 30.000 online vizsgát fog lebonyolítani. Elindítottuk a Magyar Orvosi Kamara elektronikus tagdíjszámla és adóigazolás-küldési szolgáltatását (Távszámla Rendszer): a kamarai tagok a mok.hu weben tekinthetik meg kamarai tagdíjbefizetésük egyenlegét, tölthetik le tagdíjszámlájukat és adóigazolásukat. Elkészült az Aneszteziológiai Napi Online Jelentő és Dokumentációs Rendszer (ANOJE) prototípusa. A legmodernebb - felhő (cloud) - alapú Rendszer jelenleg már 3 kórházban és klinikán működik, tesztüzemben. A kiszolgáló infrastruktúra és futtató környezet: Windows Azure.

2012

Elindítottuk a Magyar Orvosi Kamara országos adatfrissítési kampányát, melynek keretében a MOK valamennyi tagja online frissítheti az elektronikus kapcsolattartáshoz is szükséges személyes adatait a MOK adatbázisában.Kiemelt partnerünkként üdvözölhettük idén a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát, akik a MOK számára nyújtott szolgáltatásainkat megismerve döntöttek arról, hogy minket kérnek fel új web-rendszerük kialakítására. Előkészítettük a Magyar Kardiológusok Társasága elektronikus távszavazását, melyben partnerünk ismét a NetLock Kft. Mellettünk döntött a Magyar Gyermekorvosok Társasága és az Országos Rehabilitáció és Fizikális Medicina Társasága.

2011

Kifejlesztettük online bankkártyás tagdíjfizetési modulunkat, amely jelentősen megkönnyíti, kényelmesebbé teszi az orvosszakmai társaságok tagjai számára a tagdíj befizetését, a Társaság számára pedig a befizetések elektronikus nyilvántartását, gyakorlatilag külön erre dedikált adminisztratív emberi erőforrás igénybevétele nélkül. A modult elsőként a Magyar Kardiológusok Társasága számára kapcsoltuk be. Mellettünk döntött többek között a Magyar Infektológiai Társaság és a Magyar Immunológiai Társaság.

2010

Sikeresen lezajlott a Magyar Kardiológusok Társasága számára kialakított elektronikus távszavazás, melyben partnerünk a NetLock kft. volt. Mellettünk döntött többek között a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság, a Magyar Belgyógyász Társaság. A Debreceni Egyetem OEC Klinikái számára elkészültek az önálló, de a központi deoec.hu honlappal szervesen együttműködni képes klinikai/intézeti web-lapok. Microsoft Online Services partnerekké váltunk. Folyamatosan újítjuk meg és alakítjuk át a kor elvárásainak megfeleltetve a korábban készült site-jainkat, ami nem kis feladat, mert 2010-re az IntelliMed már közel 100 web-rendszert üzemeltet.

2009

A Debreceni Egyetem OEC megbízása alapján a közel 30 gyógyító és diagnosztikus intézménye számára önálló web-rendszereket alakítunk ki 2009-2010 folyamán. Beindítottuk az [ orvostovabbkepzes.hu ] távoktatási portálunkat. Megbízást kaptunk a vércukormérő-készülékek gyártásában és forgalmazásában Magyarországon piacvezető 77 Elektronika Kft.-től, hogy vércukormérő-készülékei számára egy Internetes támogató, adatgyűjtő és elemző rendszert [ dcont.hu ] alakítsunk ki, melyet a Dcont vércukormérőket használó pácienseik ingyenesen használhatnak.

2008

A 2008. év legnagyobb jelentőségű megbízásának a DE OEC új, Web-alapú integrált intraNET rendszerének kialakítását, valamint az egyetem klinikái számára egységes, de önálló Web-rendszerek megvalósítására vonatkozó felkérést tartjuk. Az év másik fontos eseménye számunkra a Magyar Orvosi Kamara Web-rendszerének teljes megújítása volt. Az együttműködés kapcsán portálmotorunk technikailag már kompatibilis a magyar orvosoknál lévő, mintegy 43.000 MOK chip-kártyával is, melyre építve 2009-től tervezünk szolgáltatásokat indítani.

2007

Mellettünk döntött a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma (DE OEC). Újabb és újabb partnerek keresnek meg bennünket, de az egészségügyet érintő változások minket sem hagynak érintetlenül. A belső átszervezés, racionalizálás és infrastruktúra átalakítás, modernizálás jegyében is telik ez az év. Komplex „refaktoringot” végzünk a doki.NET portálszerveren, számos új szolgáltatással készültünk fel 2008-ra...

2006

Az Observer Médiafigyelővel egy hosszabb távú együttműködést indítottunk. CRM és ERP rendszer implementálását kezdjük megtervezni külső partnerekkel. Mellettünk döntött a Magyar Kardiológusok Társasága. A Kardiológusok és a Hypertoniával foglalkozó szakemberek számára SmartCard és Távoktatási Rendszer kerül bevezetésre. Történetünk addigi legsikeresebb üzleti évet zárjuk…

2005

Partnereink egyre inkább együttesen bízzák ránk a Technológiai és Kommunikációs feladatokat. Az osteoporosis.hu rendszer Távoktatási Rendszere a kiemelkedően sikeres elektronikus projectek közé sorolódik az iparági szakfolyóiratokban is. Elindul a Cukorbeteg Szakellátó-helyek Elektronikus Nyilvántartó rendszere, mellyel több mint 180 diabetológiai szakrendelés minősítése, akkreditálása nyilvántartása történik országosan…

2004

Távoktatási és SmartCard rendszerünk debütál. A SE ÁOK I. sz. Belklinikán elkezdjük rendszeresen közvetíteni az orvostanhallgatóknak szóló előadásokat. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatán nyerünk, megvalósul az ANESZTINFO Országos Jelentő Rendszer (OJE), melynek segítségével Magyarországon egyedülálló módon az interneten keresztül történik szakmai adatjelentés…

2003

Mellettünk döntött a Magyar Reumatológusok Társasága. Az év végén új, fejlettebb infrastrukturális lehetőségeket biztosító irodába költöztünk. A Nemzeti Osteoporosis Kockázati Kérdőív Internetes adatgyűjtő rendszerébe 11 OP Centrum alig 3 hónap alatt több mint 3.500 páciens kapcsán gyűjt adatokat (anonim módon), melyből számos publikáció előadás készült azóta…

2002

Elkötelezzük magunkat a komplex szolgáltatások nyújtása mellett, azaz partnereink számára nemcsak technológiát, hanem a rájuk épülő elektronikus kommunikációs kampányokat is megszervezzük, kivitelezzük. Gyógyszeripari partnereinktől számos vényköteles termék kapcsán kapunk elektronikus, kiegészítő marketing tevékenységek elvégzésére megbízást…

2001

Mellettünk döntött a Magyar Diabetes Társaság, a Magyar Ortopéd Társaság. Munkáink kapcsán nagyon sok orvos társaság keres meg bennünket, elektronikus kommunikációs rendszerük kialakításának kérésével, rajtuk keresztül számos iparági partnerrel is együttműködés épül ki…

2000

Az alapítás éve (év végén, 2000. december hónapban, bejegyezve: 2001-ben). Mellettünk döntött a Magyar Osteoporosis Társaság, Magyar Hypertonia Társaság, a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság, és néhány iparági partner…

KAPCSOLAT

Felkeltettük az érdeklődését? Vegye fel a kapcsolatot Velünk!

IntelliMed Kft

HÍVJON!

EGYEZTESSEN!

Online időpontegyeztetés személyes találkozó céljából.

LÁTOGASSON EL!

1023 Budapest,
Ürömi u. 56.

TÉRKÉPEN

  • Budapest - Magyarország
  • Debrecen - Magyarország